199108_10200743203764702_1234812214_n

Gailla Rose’s 2003 Harley Davidson Trike

20170902_123600

Charles Layne’s 2003 Honda VTX 1800R

20180228_215029

Steve’s 2003 Honda Shadow Spirit 1100

20181007_192440

Sergio’s 2003 Kawasaki Vulcan 1500 nomad